Biskupství brněnské

Změna pořadu bohoslužeb v katedrále po dobu oprav

Ilustrace
14.8.2004
Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla v Brně oznamuje, že vzhledem k probíhajícím opravám interiéru katedrály nebudou až do odvolání ve všedních dnech večerní mše svaté (týká se i poutních bohoslužeb ve čtvrtek) vyjma 14. 8. 2004.