Biskupství brněnské

Bohoslužba za členy Vojenských táborů nucených prací – Pomocných technických praporů

Ilustrace
8.7.2004
Generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek sloužil ve čtvrtek 8. července v 7.30 hodinv kostele sv. Tomáše v Brně na Moravském náměstí mši k 50. výročí ukončení činnosti PTP.Brno: Spolu s kaplany Jeho Svatosti Josefem Šikem a Karlem Pavlíčkem, kněžími – bývalými příslušníky Pomocných technických praporů – celebroval generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášem v kostele sv. Tomášebohoslužbu za živé i zemřelé členy Vojenských táborů nucených prací – Pomocných technických praporů z let 1950-1954 a na poděkování k 50. výročí ukončení činnosti PTP v roce 1954.

Členy PTP se stávali lidé, které označili funkcionáři komunistického režimu za "politicky nespolehlivé". Šlo o ty, kteří svým veřejným postojem demonstrovali, že hodnoty lidského života podle komunistických představ a požadavků nikdy nepřijmou, nebo to byli ti, které komunisté považovali za nepřátele marxistické společnosti pro jejich společenský původ. Pro mnohé z nich trvala vojenská služba déle než 3 roky.

Již 5.9.1950 byli do tzv. lehkých PTP zařazeni duchovní, řeholníci a seminaristé, kteří údajně "neměli kladný postoj k republice a k jejímu lidově demokratickému zřízení" a měli být politickým školením a manuální prací převychováni. Později byli povoláváni i do tzv. těžkého PTP s fáráním do dolů.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality