Biskupství brněnské

V Hlubokých Mašůvkách zahájili oslavy

Ilustrace
3.7.2004 - 4.7.2004
Hlavní poutní bohoslužby proběhly v Hlubokých Mašůvkách ve dnech 3. a 4. července.Hluboké Mašůvky: Jedno z nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze, Hluboké Mašůvky, zahájilo bohoslužbami v tomto víkendu oslavy 325. výročí založení místního kostela Navštívení Panny Marie.

Program v sobotu 3. července:
14.30 pěší pouť od kostela v Přímeticích
15.00 německá bohoslužba
16.00 křížová cesta
16.30 procesí ke kostelu
17.00 přivítání poutníků, mariánská pobožnost
18.00 modlitba růžence
19.00 bohoslužba v kostele – celebroval Marián Rudolf Kosík, novoříšský opat
následoval světelný průvod na Kalvárii a adorace v Lurdské jeskyni

Program v neděli 4. července
6.00 bohoslužba – celebroval místní duchovní správce Miloslav Čamek
7.30 bohoslužba – celebroval znojemský děkan Jindřich Bartoš
8.30 modlitba růžence v Lurdské jeskyni
9.00 bohoslužba v Lurdské jeskyni – celebroval novokněz Tomáš Vyhnálek
10.30 bohoslužba v Lurdské jeskyni – celebroval brněnský děkan, kanovník Václav Slouk
12.00 varhanní koncert
13.00 křížová cesta na Kalvárii
14.00 požehnání a rozloučení s poutníky

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality