Biskupství brněnské

Komentář k poklesu návštěvníků bohoslužeb

Ilustrace
1.7.2004
Dne 1. července 2004 zveřejnilo Tiskové středisko České biskupské konference (ČBK) výsledky letošního sčítání návštěvníků bohoslužeb v katolických kostelích (http://tisk.cirkev.cz/art/clanek.asp?id=5801). Jak z čísel vyplývá, největší pokles postihl brněnskou diecézi ( - 11.140).Na otázku, v čem vidí příčinu poklesu návštěvníků bohoslužeb v katolických kostelích dne 18. dubna 2004 odpověděl brněnský biskup Vojtěch Cikrle:

„V tuto chvíli nedokážu na tuto otázku konkrétně odpovědět, podrobnější analýzy budou k dispozici až koncem srpna. Myslím, že jde o více faktorů, v nichž mohou hrát významnou roli např. úmrtí starších lidí, kteří chodili do kostela, snížení počtu bohoslužeb (někde dokonce i jejich zrušení) ve farnostech, takže mnozí věřící se na mše do vzdálenějších kostelů dostávají s většími obtížemi, svůj vliv má i celostátní problém nízké porodnosti a sekularizace naší společnosti, která nás řadí k nejateističtějším zemím Evropy.“

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality