Biskupství brněnské

Biskup Esterka zavzpomínal na svá studentská léta

Ilustrace
30.6.2004
Školní rok začínají a končí studenti a pedagogové brněnského Biskupského gymnázia Brno v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově. Letosděkovnou mši na ukončení školního roku celebroval brněnský pomocný biskup Peter Esterka, a to ve středu 30. června od 8.30 hodin.Brno: Obnovené Biskupské gymnázium v Brně zahájilo svou činnost po půlroční intenzivní přípravě 2.9.1990. V prvním školním roce sídlilo na Veveří ulici a mělo 3 třídy 4letého studia a 2 třídy 2letého studia. Ty byly určeny pro dospělé studenty, kteří chtěli absolvovat bohoslovecké fakulty, ale v době totality jim bylo znemožněno získat maturitu. Od 1.9.1991 se již vyučovalo v původní budově gymnázia na Barvičově ulici a k dosavadním typům studia přibyly 2 třídy gymnázia 8letého.

Kapacita školní budovy se postupně naplňovala až na dnešních téměř 800 studentů ve 30 třídách. Letos úspěšně odmaturovalo přes 120 studentů.

Na poválečném Biskupském gymnáziu studoval v letech 1947-1950 i současný světící biskup brněnské diecéze Petr Esterka, který přijel do Brna, aby pro studenty a pedagogy sloužil mši na ukončení školního roku a zavzpomínal s nimi na svá studentská léta.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality