Biskupství brněnské

Koncert duchovní hudby v Třebíči

Ilustrace
26.6.2004
Společnost chrámových hudebníků Milana Diviše - MUSICA ANIMATA si Vás pořádala koncert, ve kterém byly uvedeny sborové části a výběr sól z oratoria Georga Friedricha Händela - MESIÁŠ. Koncert se uskutečnil v sobotu 26. června 2004 v 19:00 hod. v kostele sv. Martina v Třebíči.Účinkoval velký smíšený pěvecký sbor a orchestr MUSICA ANIMATA ve spolupráci se Smyčcovým orchestrem ZUŠ Třebíč. Po dvou letech koncertování v České republice soubor uvedl oratorium naposledy. V prosinci minulého roku soubor reprezentoval Českou republiku na mezinárodním hudebním festivalu "Grande Musica in Chiesa" v Římě. Více na http://www.animata.cz.