Biskupství brněnské

Pouť veřejných činitelů

Ilustrace
20.6.2004
V neděli 20. června 2004 se pod záštitou otce arcibiskupa mons. Jana Graubnera uskutečnila v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce již "Druhá pouť veřejných činitelů ". Otec arcibiskup Jan Graubner byl též hlavním celebrantem.Smyslem pouti je připomenutí si významu veřejných činitelů pro společnost, jejich povolání ke službě a odpovědnosti. Slavnostní mši svatou otec arcibiskup sloužil v 10,30 hodin. Pouť se konala při příležitosti svátku světce, který sloužil Bohu na vládní úrovni, Thomase Mora (22.6.) . T. More dokázal svědčit až k mučednické smrti "o nezcizitelné důstojnosti svědomí" (Jan Pavel II). Tento světec byl vyhlášen za patrona představitelů vlád a politiků.

Kontakty:
Římskokatolická farnost Svatý Kopeček, nám. Sadové 1, 772 00 Olomouc, tel: 585 385 342
Olomoucké arcibiskupství, sekretář Mgr. Petr Gatnar, 587 405 401
Poslanecká kancelář Tomáše Kvapila, asistent Zdislav Havran, 721 130 930