Biskupství brněnské

Rousínovské oslavy 200. výročí narození kněze Františka Sušila

Ilustrace
12.6.2004
Orelský den v Rousínově připomenul 12. června 2004 výročí narození kněze, profesora Nového zákona v brněnském semináři, teologa, překladatele, spisovatele, básníka a sběratele moravských národních písní, P. Františka Sušila (1804-1868).Rousínov: Jednota Orel, župa Sušilova pořádala ve spolupráci se župou Klapilovou a městem Rousínovem oslavy při příležitosti 200. výročí narození Františka Sušila. Kulturní a společenské akce na počest významného rodáka začaly už 6. června (informace na http://www.rousinovsko.cz, tel. 517 324 826), orelské a církevní slavnosti vyvrcholily v sobotu 12.června bohatým celodenním programem, z něhož vyjímáme:

  • 14.00 hodin: přednáška P. PhDr. Jindřicha Z. Charouze, O.Praem: „František Sušil – kněz“ ( přednáška se koná ve velkém sále „záložny“ na náměstí)
  • 16.30 hodin: pontifikální mši v kostele sv. Maří Magdaleny celebroval brněnský biskup Vojtěch Cikrle
  • 17.45 hodin krajský hejtman spolu se starostou obce položení věnce u pomníku Františka Sušila.

František Sušil se narodil 14.6.1804 v Rousínově, zemřel 31.5.1868 v Bystřici pod Hostýnem.
Studoval na piaristickém gymnáziu v Kroměříži, poté filozofický ústav v Brně a svá studia zakončil studiem teologie. Věnoval se zvláště Písmu a semitským jazykům. Kněžské svěcení přijal v roce 1827 a jako duchovní působil v Olbramovicích, odkud přešel v roce 1837 po úspěšném konkurzu na uvolněné místo profesora Nového zákona do bohosloveckého semináře v Brně. Tento úřad zastával 31 let.Byl všestranně vzdělaným knězem, skládal básně, věnoval se překladatelské činnosti, hrál na klavír a flétnu a do dějin se zapsal také svým vztahem k lidovým písním a zvykům. Svou první sbírku Moravských národních písní připravil již v roce 1832, rozšířená vydání následovala od roku 1853. Kompletní sbírka z roku 1860 obsahuje 2361 písní utříděných podle námětů a žánrů.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality