Biskupství brněnské

Návštěva Anselma Grüna v Brně

Ilustrace
11.6.2004 - 13.6.2004
Ve dnech 11.-13. června navštívil Brno známý autor knih o křesťanské spiritualitě Anselm Grün.Brno: Setkání s Anselmem Grünem v Brně pořádalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří a Pastorační středisko Biskupství brněnského s tímto programem:

 • Pátek 11. 6. ve 20 hodin:
  Člověk v Božích očích - veřejná přednáška (aula Biskupského gymnázia, Brno, Barvičova 85)
 • Sobota 12. 6. od 9 hodin:
  Modlitba v současném světě - celodenní rekolekce zakončená mší svatou v 16.00 (aula Biskupského gymnázia Brno, Barvičova 85).
 • Neděle 13. 6. v 9.30 hodin:
  Mše svatá s promluvou Anselma Grüna (kostel sv. Jakuba v Brně, Jakubské nám.)
 • Neděle 13. 6. v 10.45 hodin:
  Autogramiáda Anselma Grüna v knihkupectví Cesta (naproti kostelu sv. Jakuba)

Anselm Grün se narodil v roce 1945 v Junkershausenu v Rhönu. Roku 1964 maturuje ve Würzburku a ve stejném roce vstupuje do benediktinského kláštera v Münsterschwarzachu. V letech 1963-71 studuje filozofii a teologii v St. Ottilien a v Římě. Roku 1974 je promován na doktora teologie. Mezi lety 1974-76 studuje ekonomii v Norimberku. Od roku 1977 je cerelářem opatství, vedle toho se věnuje práci s mládeží, přednáší a vede duchovní rekolekce pro kněze a řeholníky v krizových situacích.
Anselm Grün patří k nejpopulárnějším autorům duchovní literatury v celoevropském měřítku.

Knihy Anselma Grüna

Další informace jsou zveřejněny na http://www.kna.cz a na http://www.biskupstvi.cz/pastorace.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality