Biskupství brněnské

Oslavy 400 let od příchodu kapucínů do Brna

Ilustrace
27.5.2004 - 30.5.2004
Pontifikální bohoslužbou zahájil ve čtvrtek 27. května v 17.00 hodin brněnský biskup Vojtěch Cikrle několikadenní oslavy 400. výročí příchodu Řádu menších bratří kapucínů do moravské metropole.Brno: Bohoslužbě, kterou biskup Vojtěch Cikrle celebroval v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově, předcházela od 16.00 hodin společná adorace. V následující dny pokračovaly oslavy v kostele Nalezení svatého kříže („u kapucínů) na Kapucínském náměstí v Brně s tímto programem:

Pátek 28. května

  • 17.00 - Mše sv., celebroval mons. Jiří Paďour OFMCap.
  • 20.00 - „Popelka Nazaretská“, pořad herce Miroslava Částka, (Místo konání - rajský dvůr kláštera)

Sobota 29. května

  • V odpoledních hodinách (14.00; 14.30; 15.00; 15.30 ) prohlídka klášterní knihovny
  • 15.30 - přednáška o dějinách kláštera
  • 17.00 - Mše sv., celebroval br. Řehoř Piśko, OFMConv., s minority, františkány a kapucíny

Neděle 30. května

  • 14.00 - Svatodušní rytířský turnaj - zábavné odpoledne pro děti a dospělé na kapucínských terasách
  • 17.00 - Mše sv., celebroval provinciál Řádu nejmenších bratří kapucínů Lukáš Šebák, po mši následovaly slavné nešpory
  • V sobotu i v neděli byla pro návštěvníky volně přístupná kapucínská hrobka.

Do Brna přišli kapucíni v roce 1603 za přispění kardinála Františka z Ditrichsteina a Ladislava Berky z Dubé. Jejich původní klášter byl postaven v letech 1604 - 1606 v prostoru před Měnínskou branou. Avšak v roce 1645 v době hrozícího švédského nebezpečí byl zbořen, aby neposkytoval nepříteli opěrnou základnu. Dnešní klášter pochází z let 1648-165. Klášterní kostel z r.1656 je zasvěcen Nalezení sv. Kříže. V minulosti od r.1820 až do zrušení věznice v r. 1858 vykonávali bratři duchovní správu věznice na Špilberku a v letech 1807 - 1949 v Provinční věznici v Brně. K tradiční činnosti patřilo i pohřbívání na brněnském ústředním hřbitově. Legendou se stal P. Metoděj Frank, který podle záznamů brněnské Charity osobně pohřbil 69.000 zemřelých. Dnes žije v klášteře 6 bratří: 4 kněží a 2 bratři laici. Kněží se kromě pravidelných bohoslužeb věnují především zpovědní službě (a to i mimo klášter); také se věnují duchovnímu vedení jednotlivců i několika malých společenství a návštěvám nemocných. V této službě jim pomáhají i bratři laici.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality