Biskupství brněnské

Profesor Matějček hostem Radia Proglas

Ilustrace
25.5.2004
Každé úterní dopoledne vysílá Radio Proglas především pro maminky malých dětí: v 9:15 začíná relace TWR „Zadáno pro dámy“, kterou připravuje Hana Pinknerová; v 9:30 pak magazín „Kafemlýnek“, kterým pravidelně provází Adriana Růžičková.V příštích týdnech nabízí Kafemlýnek setkání s dětským psychologem Zdeňkem Matějčkem. Josef Zeman, vedoucí manželské a rodinné poradny Bethesda v Brně, se ho bude v chystaném seriálu ptát na nejrůznější problémy týkající se výchovy problémových dětí, dostane se i na lidi, žijící bez partnera či význam rodiny.

V úterý 18. května se mluvilo o deprivaci, tedy strádání. Užívá se nejčastěji ve spojení „psychická deprivace“ a toto spojení vyjadřuje nedostatek podnětů, hlavně sociálních, založených u dítěte na emocionálním vztahu s matkou (či mateřskou osobou). Toto strádání vede například u dětí, které od raného věku žijí v ústavech, k celkovým problémům vývoje, včetně vývoje citového a inteligenčního.

Subdeprivace jsou mírné formy psychické deprivace, které postihují děti vyrůstající v emočně nepříznivém prostředí, např. v narušeném vztahu s matkou nebo v závažně narušené rodině. Problémy v podobě určité formy společenské nepřizpůsobivosti mohou přetrvávat do dospělosti. Pojem u nás zavedl výzkumný tým vedený prof. Matějčkem. Více se o něm dozvíte 25. května.

1. června se v dopoledním vysílání věnujeme dyslexii. Jde o poruchu schopnosti naučit se obvyklým způsobem a v obvyklou dobu číst. Má různé příčiny, obtíže jsou různě těžké, většinou se je podaří v pozdějším věku zkompenzovat. Pomáhají speciální nácvikové metody, tyto děti by měly být ve škole speciálním způsobem zohledňovány.

O hyperaktivních dětech se dozvíte více 8. června. Takové dítě je mimořádně živé, projevuje se pohybovým neklidem a nízkou schopností se soustředit. Bývá zvýšeně psychicky zranitelné. Uvedené projevy jsou však do jisté míry přítomné u každého dítěte, o hyperaktivitě mluvíme jen v případě že jde o projevy velmi výrazné a nebo přetrvávající do vyššího věku.

Jako „singl“ je označován nověji člověk, který si volí způsob života bez trvalého partnerského vztahu a je zaměřen výlučně na sledování vlastního prospěchu, nebo profesního úspěchu. O „singlech“ uvažujeme v rozhovorech s prof. Zdeňkem Matějčkem v úterý 15. června.

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. (1922), je předním českým odborníkem v oboru vývojové psychologie, dětské psychologie, diagnostiky a psychické deprivace. Je autorem mnoha odborných publikací a také knih, ve kterých přitažlivým způsobem předává rodičům a vychovatelům své poznatky vědeckého a výzkumného pracovníka a zkušenosti z psychologické poradenské služby. Jeho odborné práce vyšly nejen v češtině a slovenštině, ale také v deseti dalších jazycích.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality