Biskupství brněnské

Středoevropské katolické dny 2003-2004

Ilustrace
23.5.2004 - 24.5.2004
Z iniciativy osmi biskupských konferencí se budou na území všech zúčastněných zemí konat Středoevropské katolické dny. Iniciativa je vyjádřením naší spoluodpovědnosti za sjednocující se Evropu. Arcibiskupové a biskupové Bosny a Hercegoviny, České republiky, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska navazují na výrok papeže Jana Pavla II., který při nešporách za Evropu 10. září 1983 ve Vídni řekl: „Nadějí pro Evropu je Kristův kříž. Je znamením usmiřující Boží lásky k nám lidem, která překonává utrpení i smrt, je příslibem bratrství všech lidí a národů a je zdrojem božské síly pro počínající obnovu celého stvoření.“Středoevropské katolické dny jsou tedy poutí smíření a odpuštění, jejímž důležitým prvkem je vzájemné sblížení a seznámení se s životem katolické církve v jednotlivých zemích. Tato iniciativa byla zahájena čtením společného pastýřského listu biskupských konferencí zúčastněných zemí při všech bohoslužbách 7. neděle velikonoční 2003 a vyvrcholí poutí národů do rakouského poutního střediska Mariazell ve dnech 23. – 24. května 2004.

Další informace:

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality