Biskupství brněnské

Uložení ostatků v Křižanovicích u Bučovic

Ilustrace
18.5.2004
V římskokatolické farnosti Křižanovice u Bučovic byl ukončen antropologický výzkum kosterních ostatků v části chrámové krypty a byla také završena hlavní etapa obnovy interiéru kostela.Ostatky byly opětovně uloženy ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v úterý 18. května 2004 s následujícím programem:

  • 17.30 modlitba sv. růžence, vystavení rakví s ostatky,
    komentář a závěry výzkumu,
  • 18.00 Requiem – zádušní mše svatá za všechny pohřbené v kryptě kostela
    a na starém farním hřbitově u kostela

Děkujeme všem, kteří jakkoli pomohli a přispěli ke zdárnému ukončení tohoto díla a zveme Vás k této naší slavnosti.