Biskupství brněnské

Charita Břeclav slavnostně otevřela tři nové projekty

Ilustrace
17.5.2004
Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi, nové prostory Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby (CHOPS) a nové prostory k-centra pro drogově závislé otevřela Oblastní charita Břeclav v pondělí 17. květnaBřeclav: Žehnání a slavnostní otevření Domova svaté Agáty, azylového domu pro matky s dětmi v nouzi, připravila Oblastní charita Břeclav na pondělí 17. května. V 10.00 hodin prostory domova požehnal generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek. Ve 12.30 hodin byly požehnány nové prostory břeclavského K-centra, kontaktního centra pro drogově závislé, a o hodinu později, ve 13.30 byly v Břeclavi slavnostně otevřeny a požehnány ještě nové prostory CHOPS. Kromě uvedených tří projektů provozuje Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav v současné době další tři, a to: Denní centrum (pro osoby, které, nedokážou řešit své sociální a životní problémy bez cizí pomoci), Dobrovolnické centrum (sdružuje dobrovolníky, kteří nabízí své schopnosti , dovednosti a svůj čas bez nároku na finanční odměnu) a Poradenství a pomoc klientům v nouzi, což je nejmladší projekt Oblastní charity Břeclav se zaměřením na pomoc cizincům v nouzi a migrantům.
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality