Biskupství brněnské

Koncert pro hospic

Ilustrace
8.5.2004
Dne 8. května 2004 v 19.00 hod se katedrála sv. Petra a Pavla stala dějištěm oratoria G. F. Händela Mesiáš v jedinečném podání třebíčského pěveckého sboru a orchestru Musica animata. Výtěžek koncertu podpořil středisko Diecézní charity Brno - Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna.Brno: Romain Roland se o duchovní skladbě Mesiáš vyjádřil: "V životě významných lidí se často opakuje skutečnost, že v okamžiku, kdy se zdá být všechno ztraceno a že bylo dosaženo nejnižšího bodu, bylo ve skutečnosti dosaženo vrcholu. Händel se zdál být poražen. A v tutéž hodinu psal dílo, které založilo jeho světovou pověst. Tímto dílem bylo oratorium Mesiáš". Možná také pro tento citát zařadilo koncertní těleso Musica animata zmiňovaný hudební skvost do svého stálého repertoáru. Sbor Musica animata, s podnázvem Společnost chrámových hudebníků Milana Diviše, je třebíčský mnohogenerační hudební soubor, zabývající se ponejvíce interpretací duchovní hudby období baroka. Je složen ze smíšeného pěveckého sboru a komorního orchestru. Pěvecký sbor vede sbormistryně Tereza Heřmanová. Tvoří ho přes 70 zpěváků. Komorní orchestr s dirigentem Karlem Tomkem je tvořen především Malým smyčcovým orchestrem Třebíč pod vedením Mgr. Víta Coufala. Více informací naleznete na http://www.animata.cz

Výběr z oratoria Mesiáš, který 8. května zazněl na Petrově, nebyl však pouze uměleckým zážitkem. Výtěžek koncertu z dobrovolného vstupného totiž poputuje na zprovoznění společenské místnosti pro klienty Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna za účelem realizace doprovodných volnočasových a aktivizačních programů pro klienty. Hospic tak bude moci zejména nevyléčitelně nemocným pacientům poskytnout kromě odborné zdravotnické péče také psychickou podporu, a zachovat tak plnohodnotnost jejich života až do konce.

Hospic původně označoval útulek pro poutníky na těžké cestě do Svaté země, kde jim byly umyty nohy, poskytnuto jídlo a přístřeší. Dnes Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa představuje nestátní zařízení Diecézní charity Brno (Charity brněnské diecéze), které slouží všem bez ohledu na příslušnost k náboženskému přesvědčení, pohlaví nebo rase. Poskytuje komplexní péči lidem všech věkových skupin, kteří trpí chronickou bolestí různého původu a paliativní péči pacientům, kterým již nelze zajistit vyléčení. Další informace jsou k dispozici na http://www.dlbsh.cz. Akci podpoří také Nadace Divoké husy, která zdvojnásobí výtěžek koncertu.

Benefiční akce ve prospěch hospice představuje velkou oporu při současném financování nevládních neziskových organizací ze státních zdrojů, které bylo radikálně kráceno a ohrožuje existenci sedmi desítek středisek pomoci Charity brněnské diecéze. Nejvíce postižením projektem je právě Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa. V jeho případě došlo ke snížení ministerské dotace oproti loňskému roku o 62,5%. Informace o Diecézní charitě Brno naleznete na http://www.dchbrno.caritas.cz.

Diana Tuyet-Lan Kosinová, tisková mluvčí Charity brněnské diecéze
tel.: 545 426 611, mob.: 604 337 905, e-mail: diana.kosinova@caritas.cz

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality