Biskupství brněnské

Komunita Emmanuel pořádala v Brně začátkem května misie

Ilustrace
3.5.2004 - 7.5.2004
Ve dnech 3. – 7. května pořádala katolická komunita Emmanuel (http://www.emmanuel.cz) v centru moravské metropole misie. Programem s nabídkou různých aktivit duchovního zaměření chtěla nabídnout hledajícím možnost obohacení o křesťanské hodnoty.Brno: Cílem městských misií katolické komunity Emmanuel byla snaha nabídnout zájemcům z řad široké veřejnosti odpovědi na nejčastější „napjaté“ otázky ohledně víry a vztahu k Bohu. Členové komunitychtěli lidem na jejich otázky odpovědět z pohledu člověka, který aktivně žije v současném světě a přitom buduje vztah k Bohu, což se pak promítá do jeho názorů a jednání. Chtěliukázat, že život s Bohem i v dnešním světě může být zajímavý a naplňující.

Program v centru Brna byl sestaven do dvou celků - odpoledního a večerního programu. Odpolední programprobíhal ve dnech od 3. - 7. května vždy od 15:00 do 18:00 hod. a byl představován malými skupinkami rozmístěnými na více místech centra města, které byly připraveny povídat si s lidmi a zájemcům nabízely pozvánku na večerní programy. Večerní programprobíhal pouze ve třech dnech, a to od 5. do 7. května vždy od 18:00 (resp 19:00) do 21:00 hod.

Ve středu 5. května byl program určen spíše mládeži aprobíhal na pódiu na Moravském náměstí. Součástí programu byla diskuse a svědectví, zpěv, hudba a vystoupení hip-hopové skupiny.

Čtvrtek 6. května byl věnován vztahům muž – žena. Diskusní přednášky s tématy: Něvěřím v Boha, který odsuzuje sexualitu. Manželství: jen papír s razítkem? Důstojnost ženy aneb „žena je muži podřízena“?probíhaly v domě komunity na Lidické ulici č. 24 a doplnilo je posezení u kávy.

Závěrečný program, který misie uzavřel, vyvrcholil v pátek 7. května v kostele sv.Tomáše na Moravském náměstí od 19:00 hod. Orientován byl více na duchovní stránku věci - modlitbu a svědectví.

Emmanuel je katolická komunita, jejíž členové žijí ve světě. Jako křesťané jsou ochotni k dialogu se světem a zvláště v těchto dnech se chtěli s lidmi rozdělit o radost ze Vzkříšeného Krista. Těmito misiemi chtěli ukázat církev z jiného úhlu než jak ji mnozí znají třeba z kostela, nebo z neúplných či zprostředkovaných informací.

Další informace: Ing. Tomáš Keberle, mobil 737 288 990.