Biskupství brněnské

Setkání knihovníků v Brně

Ilustrace
28.4.2004 - 29.4.2004
Setkání knihovníků českých teologických knihoven proběhlo ve dnech 28. - 29. dubna v Brně.Brno: Každoroční pracovní seminář knihovníků českých teologických knihoven má již několikaletou tradici. Organizátorem letošního setkání, které proběhne ve dnech 29.-29. dubna v moravské metropoli, byla Diecézní knihovna Biskupství brněnského. Náplní odborného programu jsou mj. přednášky a prezentace na téma církevní knihovny, vysokoškolské knihovny a práce se starými tisky v teologických knihovnách. Pro účastníky setkání byly rovněž připraveny exkurze a prohlídky brněnských (zejména nově postavených) knihoven - Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Moravské zemské knihovny, ale i historické knihovny kláštera Kapucínů a samozřejmě obnovené knihovny Biskupství brněnského na Kamenné 36.
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality