Biskupství brněnské

Symposium o manželství a rodině v rámci Středoevropských katolických dnů

Ilustrace
23.4.2004 - 25.4.2004
23.-25. dubna 2004 se konalo v chorvatském Záhřebu symposium s názvem: „Rodina-střed církve a společnosti?“, které tematicky navazovalo na březnové symposium v Brně s názvem: „ Jak budeme zítra žít-strategie podpory rodiny vzhledem k demografickému vývoji v Evropě“

Organizátory obou symposií byly biskupské konference České republiky, Chorvatska, Rakouska a Maďarska, vlastní organizací bylo pověřeno Národní centrum pro rodinu v Brně, jako hlavní organizátor brněnského symposia, chorvatští pastoralisté, jako hlavní organizátoři záhřebského symposia, a Institut pro manželství a rodinu ve Vídni s Maďarským katolickým rodinným svazem jako spoluorganizátoři.

Zatímco brněnské symposium se zabývalo především otázkami stárnutí populace, významu rodiny, principy její podpory i hodnoty dítěte, v Záhřebu se pozornost zaměřila na výzvy v pastoraci rodin. Pastorační úsilí církve, které je vždy zaměřeno na pomoc k životu podle Evangelia, se snaží přizpůsobovat formy své práce s rodinami podle změn životních podmínek rodin i podle vlivů, kterým jsou rodiny vystaveny. Na brněnském symposiu se hovořilo o řadě současných charakteristických společenských jevů jako jsou například komplikovanost života, jeho vysoké tempo i často nepřiměřené nároky na osobní angažovanost jednotlivce v profesi často na úkor jeho rodinného života. Oblast vztahů mezi mužem a ženou se musí vypořádat s prudkým nárůstem vzdělanosti žen i s tím souvisejícími změnami v náplni mužských a ženských rolí mezi manželi v rodině. Tyto nové nároky na rodinu nemají být překážkou, ale mají sloužit prohlubování vzájemných vztahů mezi manželi. V Záhřebu se hovořilo o pastoraci, která chce vést rodiny k naplňování Božího Zjevení obsaženého v učení církve a zároveň plně vnímat překážky, které se následování Krista staví v současné době do cesty. Přednášející i diskutující v pracovních skupinách konstatovali, že mnozí manželé již nechápou společný život jako obdarování, ale považují jej za břemeno, které mnohdy nedokáží unést.Výsledkem je zvyšující se rozvodovost i mezi katolíky, pokles počtu dětí narozených v manželství (a tím i nárůst procentového podílu dětí narozených mimo manželství) i stoupající počet těch, kteří žijí bez uzavřeného manželství nebo žijí ve druhém manželství po civilním sňatku. Závěrečné komuniké vyzývá k tomu, aby byla těm, kterým se z rozličných důvodů svátostné manželství nevydařilo, poskytnuta veškerá pastorační pomoc ve farnostech i v církví zřízených odborných centrech a aby tak mohli být nově (přiměřeně vzniklé situaci) začleňováni do církve. Nemají se setkávat s těmi, kdo by je pro jejich životní situaci odsuzovali, ale kdo by je přijímali. Účastníci symposia také položili velký důraz na důležitost přípravy na manželství, ke kterému by děti měly být přiměřeně věku připravovány nejprve v rodině, potom i ve škole. Do bezprostřední přípravy na manželství i doprovázení manželských párů a rodin jsou zapojovány farnosti i nová církevní hnutí, zkušenější manželské páry i kněží. Profesor Josip Grbac nabídl ve svém příspěvku alternativu k mnohde rozšířenému názoru, že potíže způsobují vzrůstající nároky na kvalitu manželství, když řekl, že „církev chce vést věřící k chápání svátosti manželství jako svátosti spásy. V tomto pojetí se manželství může stát darem, jehož hloubku manželé objevují celý život. Vlastním průvodcem na jejich cestě je sám ukřižovaný a vzkříšený Ježíš.“

Symposia se zúčastnilo více než 200 účastníků ze zemí střední a jihovýchodní Evropy. Početnou delegaci z České republiky vedl biskup brněnský Vojtěch Cikrle a exarcha řeckokatolické církve Ladislav Hučko. Organizátoři obou symposií se dohodli, že budou i v budoucnu pokračovat v započaté spolupráci.

(Mgr. Ing. Marie Oujezdská, Národní centrum pro rodinu, Brno)

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality