Biskupství brněnské

Federace katolických rodinných svazů v Evropě se sejde v Brně

Ilustrace
11.3.2004 - 12.3.2004
Setkání Federace katolických rodinných svazů v Evropě (FAFCE) se uskutečnilo v Brně ve dnech 11. a 12. března 2004.Brno: Federace katolických rodinných svazů v Evropě byla založena 14.6.1997 s cílem sledovat a vyjadřovat se k aktuálním tématům dotýkajícím se života rodin v Evropě, se zvláštní pozorností na ty oblasti, které jsou předmětem jednání vrcholných orgánů Evropské unie (EU).

FAFCE vychází a pracuje na základě sociálního učení katolické církve, má vazbu na Evropskou radu, Evropský parlament, OSN a Svatý stolec (Papežská rada pro laiky a Papežská rada pro rodinu). Členy FAFCE jsou rodinné svazy z Německa, Rakouska, Itálie, Španělska, Irska, Francie, Slovenska a Maďarska, čekatelem je Ukrajina. Česká republika je zastoupena Asociací center pro rodinu (občanské sdružení sestávající z diecézních center pro rodinu a pracovníků Národního centra pro rodinu). Prezidenti členských rodinných svazů se scházejí třikrát ročně, aby zhodnotili současnou situaci v EU, která se dotýká rodinné politiky, a diskutovali o dokumentech, které FAFCE průběžně vydává a na jejichž formulacích se členové sjednocují prostřednictvím internetu.

Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkáchhttp://www.rodiny.cz.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality