Biskupství brněnské

Kardinál Tomáš Špidlík navštíví své rodiště - Boskovice

Ilustrace
22.2.2004
Při příležitosti své únorové návštěvy v České republice slavil kardinál Tomáš Špidlík, SIbohoslužbu ve svém rodišti - v Boskovicích - v neděli 22. února v 9.30 hodin.Boskovice: Jezuitský kněz Tomáš Špidlík se narodil 17.12.1919 v Boskovicích. V rodném městě vystudoval také gymnázium a před válkou začal na brněnské univerzitě studovat latinu a češtinu. Po uzavření českých univerzit vstoupil v roce 1940 do jezuitského řádu. Po první přípravě na Velehradě dostudoval teologii v Maastrichtu v Holandsku, kde byl v roce 1949 vysvěcen na kněze. Rok nato odešel do italské Florencie a roku 1951 se ujal funkce spirituála v české papežské koleji Nepomucenum. Na tomto místě vytrval 37 let (1951–1989). Přitom však dokončil svá studia na papežském Orientálním ústavu doktorátem a specializací ve spiritualitě křesťanského "Východu".

Od roku 1954 vyučoval východní a patristickou teologii jednak na Papežském orientálním ústavu, na Papežské gregoriánské univerzitě a v karmelitánském ústavu Terezianum v Římě. Jako docent hostoval na jiných světových univerzitách, mezi nimi např. v Knišáse v Africe a v St. Paul v USA. Napsal v tomto oboru mnoho knih a článků ve světových jazycích.

Od roku 1991 žije a pracuje v římském Centru Aletti.

V březnu roku 1995 dával Tomáš Špidlík duchovní cvičení papeži Janu Pavlu II. a vatikánské kurii.

V roce 1996 byl Ateliér duchovního umění Centra Aletti pověřen obnovou vatikánské kaple "Redemptoris Mater". Kardinál Špidlík a P. Marco Rupnik odpovídali za teologickou a uměleckou projekci při realizaci zmíněné kaple.

V roce 2002 udělila Česká biskupská konference Tomáši Špidlíkovi Řád sv. Cyrila a Metoděje za jeho celoživotní dílo.

V říjnu 2003, kdy Svatý otec Jan Pavel II. při slavnostní konzistoři jmenoval 31 nových kardinálů, byli mezi nimi za zcela mimořádné zásluhy ve službách církve poctěni kardinálskou hodností také 4 kněží. Jedním z nich byl P. Tomáš Špidlík SJ.

V listopadu 2003 převzal Tomáš Špidlík "Zlatou medaili za zásluhy o kulturu a umění" z rukou italského ministra kultury Giuliana Urbaniho. Itálie tak ocenila přínos našeho předního teologa, znalce východní spirituality a spisovatele.

Čestné doktoráty: Pravoslavná teologická fakulta Univerzity v Cluj, Rumunsko, doktorát na univerzitě v Olomouci a v Praze.