Biskupství brněnské

Oslava Dne zasvěceného života v Brně

Ilustrace
31.1.2004
Oslava Dne zasvěceného života proběhnul v sobotu 31. ledna v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla.Brno: Setkání řeholníků, řeholnic a osob zasvěceného života v brněnské diecézibylo zahájeno v sobotu 31. ledna v 9.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla přednáškou P. Pavla Ambrose, SI. Po ní bude následovat slavnostní bohoslužba, při které přítomní obnoví svou připravenost ke službě Bohu a ke službě druhým. Bohoslužbu celebroval ThLic. Václav Slouk, brněnský děkan a kanovník Královské stoliční kapituly v Brně.

Již tradičně patřila k oslavě Dne zasvěceného života možnost vzájemného sdílení a přátelského posezení v prostorách biskupství při malém občerstvení. V brněnské diecézi působí 16 mužských a 23 ženských řeholí, šest sekulárních institutů a zasvěcené panny. Nejdéle působícím mužským řádem jsou benediktini, kteří v roce 1998 oslavili 950 let od příchodu do Rajhradu. Nejstarší ženskou řeholí v diecézi jsou cisterciačky, jejichž klášter Porta coeli v Předklášteří u Tišnova byl založen v roce 1233.