Biskupství brněnské

Vzniklo Ekumenické fórum křesťanských žen v ČR

Ilustrace
27.1.2004
Ekumenická spolupráce žen z různých církví a denominací je v naší republice živým a krásným příkladem spolupráce lidí s křesťanskou orientací již dlouhou dobu. Dosud existující Komise žen při Ekumenické radě církví v ČR, která původně byla tvořena pouze jednotlivými delegátkami, které církve vyslaly, se během posledních deseti let rozrostla na společenství více než čtyřiceti žen, a tím přerostla rámec poradního orgánu ERC a stala se svébytným a samostatným útvarem. Proto se tyto ženy vloni na podzim rozhodly, že založí občanské sdružení s názvem Ekumenické fórum křesťanských žen v ČR (EFKŽ), které bude ve stálém kontaktu jak s Ekumenickou radou církví, tak s těmi, kdo ekumenicky pracují v jednotlivých církvích, a bude moci přijímat do svých řad další členky a tak vytvářet širší základnu pro ekumenickou spolupráci žen z jednotlivých církví a denominací. Při ERC bude nyní ustavena nová Komise žen, sestavená z delegátek, které jednotlivé církve jmenují.EFKŽ bylo prakticky ustaveno na plenárním shromáždění dne 27. ledna 2004 v Praze. Chce sdružovat ženy z různých církví nejen z Prahy, ale z celé republiky a propojovat a vzájemně informovat již existující skupiny ekumenicky orientovaných žen, které společně pracují na různých úkolech a projektech, a tak přispívají ke sbližování církví a všech křesťanů. EFKŽ se chce zapojit také do evropské ekumenické sítě žen, která existuje již více než dvacet let, a rovněž rozvíjet i další mezinárodní kontakty, získané během předchozí práce Komise žen při ERC.

Více informací i přihlášky můžete získat na adrese předsedkyně EFKŽ (Naděje Mandysová, mandysova@tiscali.cz) nebo místopředsedkyně EFKŽ (PhDr. Markéta Koronthályová, koronthalyova@seznam.cz).

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality