Biskupství brněnské

Jean Vanier v České republice

Ilustrace
16.1.2004 - 18.1.2004
V lednu navštívil Českou republiku Jean Vanier, spisovatel a filozof, zakladatel křesťanského ekumenického hnutí mentálně hendikepovaných lidí, jejich rodin i přátel - „Archa“ a „Víra a Světlo“.Brno/Praha: Jean Vanier přijel na svou oficiálně první cestu do České republiky, aby se ve dnech 16.-18. ledna setkal v Praze a v Brně se čtyřmi českými komunitami hnutí Víra a Světlo, které působí v naší zemi.

„Víra a Světlo“ je hnutím rodin s mentálně handicapovanými členy a jejich přátel, „Archa“ je hnutím komunit, ve kterých žijí mentálně handicapovaní lidé spolu s asistenty (více na http://viraasvetlo.evangnet.cz).

Vanierova přednáška pro veřejnost spojená s diskusí a možností osobního setkání byla připravena na pátek 16. ledna od 16 hodin v evangelickém kostele v Praze-Střešovicích. Sobota 17. ledna byla v Brně vyhrazena uzavřenému setkání s českými členy hnutí Víra a Světlo. Celý víkend vyvrcholil bohoslužbou otevřenou veřejnosti v neděli 18. ledna od 10:30 v kostele svatého Augustina v brněnské Masarykově čtvrti. Vedle slova Jeana Vaniera byly přítomny i prvky typické pro mše hnutí Víra a Světlo: pantomimu, tanec ap.

Jean Vanier je 75letý frankofonní Kanaďan, syn dřívějšího generálního guvernéra Kanady Gerarda Philippa Vaniera. Přirozeně předurčen k diplomatické nebo jiné politické dráze se Jean Vanier stal námořním důstojníkem a později vysokoškolským profesorem. Roku 1964 se rozhodl žít se dvěma mentálně hendikepovanými lidmi v jednom domě ve francouzské vesnici Trosly. Toto do značné míry přelomové rozhodnutí inspirovalo a dalo základ mnoha jiným domům (=Archám) po celém světě. V roce 1971 při pouti mentálně hendikepovaných lidí do francouzských Lurd vznikla varianta tohoto hnutí pod názvem Víra a Světlo – ve spolupráci Vaniera s Marií-Helene Mathieu. Oproti komunitnímu způsobu života v Archách členové Víry a Světla žijí ve svých rodinách a scházejí se na společných setkáních, pořádají tábory, víkendové akce apod. Společenství Víry a Světla je dnes kolem 1300 na celém světě (včetně např. Íránu, Sýrie nebo třeba Japonska). V České republice prozatím žádná podobná Archa není, ale hnutí Víra a Světlo vzniklo už v roce 1991 v Brně. Dnes v naší vlasti existují čtyři společenství, z toho tři v Brně a jedno v Praze.

Mediální prezentaci Vanierovy návštěvy v největší míře zajišťuje Radio Proglas. Vedle zpravodajského servisu uvedlo rozhovor s českými představiteli hnutí Víra a Světlo v rámci cyklu „Všimli jsme si“, v pátek 16. ledna v 16:00 (repríza následující sobotu v 11:00). Během setkání byl pořízen osobní rozhovor s Jeanem Vanierem, který bude odvysílán v pořadu „Křesťan a svět“. Rovněž se připravuje volnější rozhovor s mentálně hendikepovanými, jejich rodiči a přáteli v cyklu „Do života“, v pondělí 2. února po 19. hodině.

Další informace: R.D. Mgr. Jan Hanák, který působí v brněnské farnosti Zábrdovice a od roku 2002 národním kaplanem ekumenického hnutí Víra a Světlo – tel. 606 122 890.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality