Biskupství brněnské

Černá a bílá pravda Josefa Suchého

Ilustrace
20.11.2003
Konference o díle básníka, prozaika a překladatele Josefa Suchého (1923-2003) se konala v Brně v konferenčním sále Moravské zemské knihovny na Kounicově ulici 65a ve čtvrtek 20. listopadu od 10 do 15 hodin.Brno: Sdružení křesťanských umělců Sursum corda, Středoevropské centrum slovanských studií, Moravská zemská knihovna, Ústav slavistiky a Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a další organizace byli pořadateli vědecké konference „Černá a bílá“ o díle básníka, prozaika a překladatele Josefa Suchého. V konferenčním sále Moravské zemské knihovny ve čtvrtek 20. listopadu zazněly teze literárněhistorických, literárně – teoretických a kritických referátů, statí a poznámek, stejně jako vzpomínky a zamyšlení básníkových spolupracovníků a přátel. V 17.30 hodin proběhnul i literárně hudební podvečer poezie západoslovanských básníků „Ponory duše“, kde zazněly rovněž verše a překlady Josefa Suchého. V průběhu konference i básnického podvečera byla v konferenčním sále výstavka a prodej knih Josefa Suchého.