Biskupství brněnské

Farnost v Brně-Židenicích slavila 50. výročí založení

Ilustrace
19.10.2003
Oslavy 50. výročí založení židenické farnosti zahájila v neděli 19. října v 9.00 hodin vernisáž výstavy „Farnost v zrcadle času“ v prostorách kostela sv. Cyrila a Metoděje.Brno: Farnost Brno-Židenice byla zřízena k 1.10.1953. Do té doby patřily Židenice i Juliánov, dnes městské čtvrti moravské metropole, pod duchovní správu farnosti Brno-Zábrdovice, kde působil řád premonstrátů. Kostel sv. Cyrila a Metoděje byl posvěcen brněnským biskupem Josefem Kupkou 27. října 1935. V současné době je farnost ve správě diecézních kněží. Ke dni 1. srpna 2003 byl jmenován místním duchovním správcem P. Petr Beneš (*1974), pod jehož vedením byly zahájeny oslavy vernisáží výstavy „Farnost v zrcadle času“ v neděli 19. října v 9.00 hodin. Slavnostní bohoslužbu bude v neděli 26. října v 10.00 hodin slavit Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze.