Biskupství brněnské

Ludvík Kolek oceněný Řádem sv. Cyrila a Metoděje

Ilustrace
5.7.2003
Při slavnostní bohoslužbě na Velehradě v den slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje (5. července) byl za celoživotní úsilí v oblasti sakrální tvorby a architektury oceněn Řádem sv. Cyrila a Metoděje také Ludvík Kolek z Brna.Brno:Ludvík Kolek se narodil 5.8.1933 v Újezdě u Brna. Vystudoval státní reálné gymnázium a potom výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Pro své náboženské přesvědčení dostal zákaz výchovy mládeže, a proto se rozhodl pro svobodné povolání výtvarníka - věnoval se převážně úpravě interiérů sakrálních staveb, později i jejich projektování.

V době totality navrhl kostel sv. Josefa v Senetářově (1969-1971), ve kterém kromě křížové cesty provedl také výzdobu: vitráže, obrazy, reliéf.
Vystavovat mohl jenom v zahraničí, kde se stal členem MAE – Evropské sdružení výtvarných umělců, pravidelně se zúčastňoval společných výstav a obdržel řadu ocenění.

V Hustopečích u Brna na místě zbořeného kostela navrhl nový kostel (1991-1994) včetně vitráží. V letech 1992 – 1995 se realizoval podle jeho návrhu nový kostel sv. Václava v Břeclavi, kapli sv. Ludmily v Horní Libochové vyprojektoval a kompletně vyzdobil, atd. Z úprav interiérů kostelů jmenujme alespoň Hroznovou Lhotu, Zbýšov v Čechách, Střížov....

V roce 1954 stál spolu s Česlavem Novotným u zrodu scholy gregoriánského chorálu v kostele sv. Tomáše v Brně, kde denně ministruje. Je zakládajícím členem komunity Emmanuel v České republice a byl 9 roků jejím zodpovědným.