Biskupství brněnské

Závěrečné zkoušky na Dívčí katolické škole v Modřicích

Ilustrace
18.6.2003 - 20.6.2003
Na Dívčí katolické škole v Modřicích proběhly letos závěrečné zkoušky ve dnech 18.- 20. června.Brno: Žákyně Dívčí katolické školy v těchto dnech absolvovaly závěrečné zkoušky dvouletého studia s možností získat osvědčení pro obory šička, pomocná kuchařka a pečovatelka. Zkoušky obsahovaly teoretické i praktické části. Součástí ověření praktických znalostí ve vaření a vedení domácnosti je každoročně také příprava oběda o několika chodech. Ředitelka Dr. Jana Saňová, která stojí v čele školy od jejího založení brněnským biskupstvím v roce 1994, každoročně zve na tuto část zkoušek také hosty, aby mohli posoudit výsledek snažení pěti letošních absolventek. Letos se mohli těšit například na hovězí polévku s játrovými knedlíčky, na řízky naruby s americkými brambory a jako moučník se podávaly trubičky plněné sněhem, kokosové kuličky a vídeňská bábovka.

Dívčí katolická škola je dvouletou školou zaměřenou na charitativní služby. Její náplní je všestranné rozvíjení osobnosti žákyň po stránce vědomostí i praktických dovedností, výchova v křesťanské morálce a vytváření kladného vztahu ke společnosti. Škola v rámci brněnské diecéze pomáhá studentkám, které se mnohdy těžce zapojují do běžného života a snaží se jim individuálním přístupem pomáhat v překonávání osobních krizí v případě těžkých rodinných poměrů. Některé žákyně po absolvování dostávají částečný nebo úplný invalidní důchod, jiné jsou schopné přejít na střední školu a získat maturitu i vysokoškolské vzdělání. Za dobu působení Dívčí katolické školy dokončilo docházku 53 žáků a žákyň.