Biskupství brněnské

Večery v kryptě

Ilustrace
10.6.2003 - 12.6.2003
Románská krypta katedrály sv. Petra a Pavla se stává netradičním místem pro kulturní setkávání. V červnu zde proběhly dva Večery v kryptě10. června v 19.30 - komorní koncert vokální skupiny D.N.A. ( Dej nám akord) s programem černošských spirituálů, duchovních písní a vokálního džezu.

12. června v 19.30 pořad "Vítání dobra a krásy" - pásmo duchovní poezie z básnické sbírky A. Rečka "Po novém ránu". Umělecký přednes F. Hruška, herec divadla Radost, flétna P. Kluková, kytara a zpěv Jan Jonáš Zaplatil, moderuje J. Brych, režisér opery ND Brno. Akce se účastnil také autor A. Reček.