Biskupství brněnské

Zemřela abatyše v Předklášteří

Ilustrace
6.3.2003
Jediná benedikovaná abatyše na území naší vlasti, matka Annuntiata (Anna) Bielková, zemřela v cisterciáckém klášteře v Porta coeli ve čtvrtek 6. března, v předvečer svých 93. narozenin.Předklášteří u Tišnova: V klášteře sester cisterciaček v Porta coeli v Předklášteří u Tišnova, založeném v roce 1233 matkou sv. Anežky České – královnou Konstancií – zemřela matka Annuntiata Bielková. Byla jedinou benedikovanou abatyší na území naší vlasti.

Matka Annuntiata, vlastním jménem Anna Bielkec se narodila 7. března 1910 v Nowé Wiesce v Horní Lužici. Jako nadané děvče toužící po studiích a přesvědčená o svém řeholním povolání, odešla ve čtrnácti letech na Moravu do předklášterského monastýru. Na Moravě navštěvovala gymnázium a věnovala se studiu jazyků, pro které měla mimořádné předpoklady. Kromě lužické srbštiny a němčiny brzy ovládala latinu, angličtinu, francouzštinu a samozřejmě i češtinu. Po složení předepsaných zkoušek získala aprobaci k učitelské službě na veřejných školách.

27. května 1933 oblékla řeholní roucho a první sliby v cisterciáckém řádu v Porta coeli složila 28. 5. 1934.

Brzy byla ustanovena jako učitelka jazyků v klášterní rodinné škole. Na podzim roku 1950, kdy komunistická totalita likvidovala také ženské řády, se musela vzdát učitelské služby a byla donucena odložit i svůj řeholní šat a opustit klášter. Teprve Pražské jaro 1968 jí umožnilo návrat domů - do kláštera. Jenom malá část konventních budov byla vrácena sestrám sedřeným v živočišné výrobě Státního statku. Před veřejností ovšem byly dále uznávány už jen jako důchodkyně tohoto zemědělského podniku.

Po smrti abatyše Cecílie Markové byla 15. 2. 1985 tajně zvolena její nástupkyní a za zavřenými dveřmi v chrámu saského kláštera Marienthal se jí dostalo abatyšské benedikce. Také po roce 1989 se snažila naplňovat novou službu, dokud jako osmdesátiletá nepředala vedení do mladších rukou.

Starobylý klášter Porta coeli a obec Předklášteří se s Matkou Anuntiatou, a současně svou nejstarší občankou, rozloučil ve čtvrtek 13. března 2003 ve 14.30 hodin.

Další informace: R. D. Josef Šindar, děkan tišnovský, tel. 549 418 230.