Biskupství brněnské

Město Brno ocenilo Zdeňka Rotrekla

Ilustrace
4.2.2003
Básník, spisovatel, publicista a novinář Zdeněk Rotrekl, dostal v podvečer 4. února prestižní Cenu města Brna za rok 2002.Brno: Město Brno uděluje své prestižní ceny od roku 1993. Letošní laureáty v jedenácti kategoriích (v oblasti hospodářského rozvoje, přírodních věd, společenských věd, žurnalistiky a publicistiky, architektury a urbanismu, užitého umění, výtvarného umění, hudby, literární činnosti, dramatického umění a sportu ) vybírala rada města z návrhů, které zasílají občané, instituce a spolky. Konečné potvrzení výběru potom schválilo zastupitelstvo. Básník Zdeněk Rotrekl (nar. 1.10.1920 v Brně), který je autorem řady básnických sbírek, próz a literárních studií, dostal Cenu města Brna za rok 2002 za svou literární činnost. Zdeněk Rotrekl je nositelem řady dalších cen a vyznamenání (mj. v roce1993 získal Řád sv. Cyrila a Metoděje).