Biskupství brněnské

Advent v brněnské katedrále

Ilustrace
1.12.2002 - 21.12.2002
1. prosince 10.30 Pontifikální latinská mše svatá
Proprium a ordinarium 1. neděle adventní
přednese Svatomichalská gregoriánská schola
řídí Josef Gerbrich
9. prosince 17.20 Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie
Průvod světla z Denisových sadů a pontifikání mše svatá
14. prosince 18.30 Adventní koncert duchovní hudby
Dagmar Kolařová varhany, Šárka Brychová zpěv
21. prosince 18.30 Adventní koncert duchovní hudby
David Postránecký varhanní improvizace
Na oba adventní koncerty prodej vstupenek před koncertem.
22. prosince 09.00 Mše svatá s předáním Betlémského světla
1. prosince
8. prosince
15. prosince
22. prosince
19.00 Adventní folkové koncerty v kryptě katedrály
Prodej vstupenek před začátkem koncertů
Petrovské věže a krypta katedrály vás zvou na prohlídku.