Biskupství brněnské

Pouť ministrantů brněnské diecéze

Ilustrace
21.9.2002
Pouť ministrantů brněnské diecéze vyvrcholila bohoslužbou v katedrále sv.Petra a Pavla v sobotu 21. záříve 14.30 hodin.Více než 800 ministrantů brněnské diecéze se loni setkalo v Brně při obnovení tradice jejich diecézních poutí. Stejný počet se očekávalo i letos, kdy pro ně byl v moravské metropoli připravený celodenní program. V 10,00 se sešli v brněnských farnostech, kde na dně čekal sportovní program a soutěž vliturgicko-biblickém kvízu. Po obědě se všichni shromáždili v katedrále na Petrově. Po krátkém kulturním programu setkání vyvrcholilo bohoslužbou, kterou bude celebroval generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek. Setkáníbylo zakončeno vyhlášením výsledků a oceněním vítězů.