Biskupství brněnské

Mons. Karel Simandl jmenován Prelátem Jeho Svatosti

Ilustrace
6.6.2002
Mons. Karel Simandl, kněz brněnské diecéze, který je od roku 1995 generálním sekretářem České biskupské konference, byl Svatým otcem Janem Pavlem II. 6. června 2002 jmenován Prelátem Jeho Svatosti.Mons. Karel Simandl se narodil 14. srpna 1955 ve Znojmě, má dva sourozence. V letech 1970-1974 studoval gymnázium ve Znojmě a po maturitě se hlásil ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Poté, co byla jeho přihláška zamítnuta, pracoval jako poštovní úředník na poštách ve Znojmě a v Brně. V roce 1976, po třetí zamítnuté žádosti ke studiu na CMBF, odjel na rekreační pobyt do Tuniska. Odtud byl vypovězen jako nežádoucí osoba. Odcestoval do Itálie, kde vystudoval filozofii a teologii na Papežské Lateránské univerzitě. Pastoračně vypomáhal ve výuce náboženství a v přípravě na svátosti dětí a mládeže v římské farnosti sv. Lukáše, kde také v roce 1981 přijal jáhenské a kněžské svěcení. Na Lateránské univerzitě absolvoval také postgraduální studium teologie. V roce 1985-86 působil jako kaplan ve farnosti Berwick v diecézi Harrisburg v USA. V letech 1986-1987 byl administrátorem ve farnosti Wahlen/Valle San Silvestro v Itálii a profesorem náboženství na obchodní akademii v Brunecku v diecézi Bolzano/Bressanone. V letech 1987-1992 vykonával funkci oficiála vatikánské Kongregace pro biskupy. V roce 1992 promoval na doktora teologie na Papežské Lateránské univerzitě v Římě. V témže roce ho Svatý otec Jan Pavel II. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. V letech 1992-1995 byl sekretářem Apoštolské nunciatury v Bonnu (SRN).

Od 1.10.1995 působí jako generální sekretář České biskupské konference.