Biskupství brněnské

Slavnost výročí posvěcení brněnské katedrály

Ilustrace
21.5.2002
V den výročí posvěcení brněnské katedrály sv. Petra a Pavla 21. května slavil brněnský pomocný biskup Petr Esterka s Královskou stoliční kapitulou sv. Petra a Pavla mši v 17.30 hodin.Podle nejnovějších poznatků sahají počátky chrámu na Petrově do 70. let 12. století. V období gotiky prošel několika přestavbami. Při jedné z nich, kolem roku 1500, bylo původní zasvěcení svatému Petrovi rozšířeno na zasvěcení sv. Petrovi a Pavlovi. Během třicetileté války kostel vyhořel a jeho obnova proběhla ve dvou barokních fázích v letech 1651-52 a 1743-46.

Roku 1296 byla u kostela zřízena kolegiátní kapitula a když papež Pius VI. bulou z roku 1777 potvrdil zřízení Biskupství brěnnského, byl kostel sv. Petra a Pavla povýšen na katedrálu.

Petr Esterka přijel na krátkou návštěvu České republiky, při níž mimo jiné též udělil svátost biřmování ve svém rodišti Dolních Bojanovicích.