Biskupství brněnské

Pouť brněnské mládeže do Křtin

Ilustrace
8.5.2002
Pouť brněnské mládeže do Křtin se také letos uskutečnila v tradičním termínu 8. května.Od roku 1996, vždy 8. května, v den svátku Panny Marie prostřednice všech milostí, jsou skupinou ELPIS zváni mladí lidé z Brna a okolí na pěší pouť. Vychází se pokaždé z jiného místa na okraji města, aby se vždy novými cestami směřovalo bránou Moravského krasu do stejného cíle, starobylého poutního místa s chrámem Jména Panny Marie ve Křtinách.

Smyslem putování mladých je možnost vzájemného poznání mezi sebou a nabídka společně se svými kněžími strávit den v přírodě vyplněný cíleným programem. Ten bývá inspirovaný mottem, které Svatý otec každoročně adresuje mladým lidem celého světa.
Program pokračuje i ve křtinském chrámu a vrcholí zde koncelebrovanou mší svatou.
Účastníci pouti jsou vyzýváni, aby kromě svých osobních úmyslů vložili do této poutě i prosby k Matce Boží za náš národ a jeho politiky.

S mladými poutníky se pravidelně vydává na cestu také generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek, a k radosti pořadatelů se připojují i hendikepovaní mladí lidé z Ústavu sociální péče na Kociánce. Poutní kříž - symbol putování mladým požehnal bývalý apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Giovanni Coppa.
Podrobnější informace naleznete na stránkách www.katolik.cz/elpis nebo na mobilu 0723 / 80 70 30.