Biskupství brněnské

Zahradní slavnost v Milonicích

Ilustrace
31.8.2001 - 2.9.2001
Farnost Milonice pořádala ve dnech 31. srpna až 2. září jubilejní pátou Zahradní slavnost
  • V pátek 31. 8.Dětský den, začíná ve 14 hodin: Útěk z pevnosti, Svět plný barev, Putováni za švestkovou vůní. Zároveň Videokavárna pro dospělé s filmem z misijního prostředí od 16.30. Potom společná mše svatá a ve 20.00 táborák a ohňostroj.
  • V sobotu 1. 9. ve 14 hodin – Sportovní odpoledne souteží Big Country Trek s dalšími doprovodnými soutěžemi. V 18.30 mše svatá s účastí Svatopluka Karáska. Večer od 19.30 trojkoncert: Sváťa Karásek a Pozdravpámbu, Cymbelín, Mošny.
  • V neděli 2. 9.Farní slavnost. Ve 14 hodin nedělní mše svatá, hlavní celebrant děkan Milan Vavro. Prostřený stůl, hrála Podboranka, promluvil P. Jakub Holik, „veterán“ z Bosny, fotogalerie.

Podrobný program s informacemi je možné najít na stránkách farnosti Milonice: www.biskupstvi.cz/farnost/milonice.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality