Biskupství brněnské

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Mikulčicích

Ilustrace
5.7.2001
Ve čtvrtek 5.7. v 16.30 hod. v den slavnosti slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, byla v Mikulčicích (okr. Hodonín) sloužena slavnostní bohoslužba za přítomnosti českých a moravských biskupů. Přítomen byl rovněž brněnský pomocný biskup Petr Esterka, který žije v USA, pověřený péčí o české katolíky v zahraničí. Při této bohoslužbě byl hlavním celebrantem Mons. Giovanni Coppa, apoštolský nuncius v ČR, který se i při této příležitosti s naší vlastí rozloučil, protože před několika týdny byl jmenován jeho nástupce.