Biskupství brněnské

Slavnost Těla a krve Páně v Brně

Ilustrace
17.6.2001
V neděli 17. června 2001 v oktávu slavnosti Těla a krve Páně byla v Brně v kostele u sv. Janů (u minoritů) sloužena slavnostní koncelebrovaná mše svatá. Po mši svaté se konal eucharistický průvod do kostela Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů), kde byla adorace Nejsvětější svátosti. Z kostela Nanebevzetí Panny Marie šel průvod do kostela sv. Jakuba, kde byla před kostelem homilie a svátostné požehnání pro celé město.