Biskupství brněnské

Koncert duchovní hudby věnovaný jubileu Zdeňka Pololáníka

Ilustrace
12.11.2000
Farnost u kostela sv. Petra a Pavla v Brně pořádala dne 12. listopadu v 19.30 hodin slavnostní koncert duchovní hudby věnovaný životnímu jubileu skladatele Zdeňka Pololáníka. Koncert se konal v katedrále sv. Petra a Pavla pod záštitou brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho a starosty Ostrovačic Jaroslava Hájka.

Program koncertu:

  • Cyklus fanfár
  • Rytmická mše Jdu k Božím dveřím
  • Žalmy pro zpěv a varhany
  • Burlesca pro varhany
  • Slavnostní Konická mše (brněnská premiéra)

Účinkovali:

  • Dómský smíšený sbor a orchestr Brno
  • Schola Cantorum Prostějov
  • Šárka Brychová – zpěv
  • Dagmar Kolařová – varhany
  • Řídí Petr Kolař