Biskupství brněnské

Programy Diecézního muzea v Brně pro školní rok 2010/2011

Ilustrace
Ve školním roce 2010/2011 nabítí Diecézní muzeum v Brně řadu zajímavých vzdělávacích programů. Jsou určeny pro základní a střední školy, především pro obohacení výuky humanitních oborů.Symboly a tradice Petrov dominanta

Prostřednictvím programu Symboly a tradice se školní mládež atraktivní formou seznámí se základy tří monoteistických náboženství – judaismu, křesťanství a islámu. Studentům budou přístupnou formou objasněny souvislosti mezi těmito duchovními tradicemi a jejich vliv na formování evropské kultury. Základní strukturu programu tvořenou audiovizuální projekcí a výkladem zaměřeným na základní pojmy a myšlenky jednotlivých náboženství lze rozvinout o některá aktuální témata, související s otázkami vzájemného soužití, spolupráce a animozity mezi jednotlivými náboženskými skupinami. Program je určen především pro druhý stupeň základních škol a školy střední.

Na podobnou cílovou skupinu je zaměřen i další program Diecézního muzea s názvem Petrov – dominanta moderního města. Tématem tohoto programu je seznámení se stavební historií Brna od období bourání městských hradeb v polovině 19. století, přes budování okružní třídy, Brno secesní, funkcionalistické až po žhavou současnost. Na kratší prohlídku areálem Petrova bude navazovat audiovizuální prezentace s výkladem a komentovaná prohlídka části města zaměřená na významné stavební památky sledovaného období. Po dohodě je možné vybrat si architektonicky zajímavou lokalitu nebo zaměřit výklad na určitou epochu ve stavebním vývoji města.

Program s názvem Petrov jako inspirace seznámí děti s kresebnými výtvarnými technikami - teoreticky i prakticky - s možností vyzkoušet si některé méně obvyklé na konkrétních motivech exteriéru (v případě nepřízně počasí i interiéru) katedrály, případně okolního areálu Petrova. „Minikurz“ kresebných technik bude probíhat za přítomnosti odborného pracovníka, který bude průběžně poskytovat žákům rady a odbornou pomoc. Vytvořené práce pak budou vyhodnoceny a nejlepší vystaveny v Diecézním muzeu. Program se bude skládat z těchto částí: uvedení do problematiky kresby z pohledu výtvarné nauky a dějin umění, krátké prohlídky katedrály a areálu Petrova a výtvarné práce v terénu za asistence odborného dozoru. Program je vhodný zejména pro první stupeň základnách škol.

Petrov jako inspirace Tajemství Petrova

Výchovně vzdělávací program s názvem Tajemství Petrova je určen pro všechny věkové kategorie školní mládeže. Cílem programu je představit účastníkům historii, umělecké památky, tradice a symboly související s brněnskou katedrálou a celým areálem Petrova. Program lze modifikovat podle věku a zaměření studia žáků; soustředit na architekturu a vývoj stavebních slohů, symboliku a ikonografii ve výtvarném umění, legendy a atributy svatých, pověsti a zajímavosti z Petrova a okolí, případně obohatit o komentovanou prohlídkou Denisových sadů. Součástí projektu bude také vydání tematického pexesa s fotografiemi katedrály a areálu Petrova.

Programy jsou určeny pro maximálně 25ti členné skupiny žáků základních a středních škol. Doporučená délka programů Symboly a tradice a Tajemství Petrova je 45 - 60 minut, délka programu Petrov - dominanta moderního města a Petrov jako inspirace by se měla pohybovat v rozmezí mezi 60ti až 90ti minutami. Konečnou podobu i časové rozpětí lze modifikovat podle zaměření studia a věku účastníků.

Programy budou probíhat v tomto i příštím roce a objednávat je lze buď telefonicky (731 404 000), nebo e-mailem (petrov@petrovinfo.cz). Cena programu ve výši 30 Kč na dítě zahrnuje odborný výklad, případně výtvarný materiál. Pedagogický doprovod se programu účastní zdarma.

Další informace naleznete na internetových stránkách www.petrovinfo.cz

Plakáty - pdf:
Symboly a tradice
Petrov – dominanta moderního města
Petrov jako inspirace
Tajemství Petrova