Biskupství brněnské

Poutní místo Křtiny u Brna si v roce 2010 připomíná 800. výročí zjevení Panny Marie

Ilustrace
Jedno z nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze, Křtiny u Brna se Santiniho chrámem Jména Panny Marie, bude rok 2010 prožívat jako jubilejní, protože od zjevení Panny Marie Křtinské uplyne 800 let.V příloze se nachází program oslav křtinského jubilea v roce 2010.

Křtiny u Brna: Jak uvádí P. Tomáš Prnka na internetových stránkách farnosti: „Podle tradice se roku 1210 zjevila Panna Maria Křtinská v blízké Bukovince na rozkvetlém kaštanu. První písemnou zprávu přináší papežská listina z roku 1237. Největší rozkvět prožívaly Křtiny v 17. a 18. století. V první polovině 18. století byla postavena i nynější barokní svatyně dle návrhu architekta Giovanni Santiniho. Křtiny se v té době staly střediskem duchovní obnovy celé Moravy a byly nazývány První Ave.“

Návštěvníci mohou ve Křtinách vidět také jednu z největších zvonoher u nás.

Při příležitosti prožívání Jubilejního roku 800. výročí zjevení Panny Marie ve Křtinách uděluje brněnský biskup Vojtěch Cikrle milost plnomocných odpustků pro poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách, a to od 1. května do 21. listopadu 2010.

Další informace:
Telefon: 516 439 189
Veškeré informace budou průběžně aktualizovány na stránkách http://krtiny.katolik.cz/jubileum2010/.