Biskupství brněnské

Vysokoškolské hnutí píše médiím

Ilustrace
Také Vysokoškolské katolické hnutí Brno a Vysokoškolské katolické hnutí ČR se připravují na návštěvu papeže Benedikta XVI. v Česku. Studenti se zapojují do dobrovolné pomoci při organizaci jednotlivých bodů jejího programu, připojili se také k modlitbě novény, která je vyvrcholením duchovní přípravy na příjezd Svatého otce. Studentská rada VKH Brno zároveň vyzývá česká média, aby vhodně informovala o průběhu celé akce.

Výzva českým médiím
„Přestože je návštěva papeže nejvíc očekávána ze strany věřících katolíků, jsme přesvědčení, že bez užitku ze setkání s tímto mužem nezůstane ani pozorně naslouchající občanská společnost. Vždyť kdo by dnes nepotřeboval slyšet slova o naději, víře a lásce, které jediné dávají lidskému životu smysl a naplnění. Není lhostejné, jakým způsobem papeže přijmeme a jak budeme ochotní a schopní vyslechnout poselství, které nám přináší.“ Také tato slova obsahuje výzva, kterou Studentská rada VKH Brno adresuje všem českým médiím. Jejím prostřednictvím se snaží pohnout česká média k tomu, aby upustila od proticírkevních nálad, která se v nich čas od času objevují, a nabídla svým čtenářům, posluchačům a divákům objektivní zpravodajství a seriózní publicistiku. Zároveň tak vyjadřuje uznání těm, kteří tak už činí.

Celý text výzvy

Vysokoškolské katolické hnutí Brno sdružuje přibližně 400 brněnských vysokoškoláků, cílem sdružení je vytvářet zázemí pro své členy, kteří si mohou vzájemně pomáhat ve svém osobnostním, sociálním i profesním růstu. Více na www.vkhcr.org/brno. Podobná sdružení fungují také v ostatních univerzitních městech, například Praze, Olomouci, Ostravě či ve Zlíně. Jejich vzájemnou komunikaci zprostředkovává Vysokoškolské katolické hnutí ČR.

Kontakt:
Mgr. Lenka Kolaříková, tisková mluvčí
tel.: 607 153 580
email: studentske@centrum.cz