Biskupství brněnské

Na internetových stránkách brněnské katedrály je sekce k „Roku kněží“

Ilustrace
Na internetových stránkách Římskokatolické farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně je pro zájemce zřízena nová sekce „Rok kněží“.Je možné ji nalézt na odkaze http://www.katedrala-petrov.cz/rok_knezi.html.

Brno: V této sekci budou postupně zveřejňovány tématické texty a informace k Roku kněží, který vyhlásil Svatý otec Benedikt XVI. při příležitosti 150. výročí smrti svatého Jana Marie Vianneye, faráře arského (1786-1859).

Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově nabízí na svých internetových stránkách http://www.katedrala-petrov.cz. řadu dalších zajímavých rubrik i odkazů. Kromě informací o konání bohoslužeb, o historii katedrály, hovorů o víře pro dospělé či fotoalba, se zájemci dozvědí, co mají dělat, kdy chtějí nechat pokřtít své dítě, když chtějí uzavřít církevní sňatek, když chtějí mluvit s knězem, když chtějí pořádat koncert v chrámu, a podobně.