Biskupství brněnské

Z historického kalendáře na leden 2009

Ilustrace
Narození skladatele Petra Ebena a papeže Pia V., jmenování arcibiskupa Diega Causera apoštolským nunciem v ČR, zavedení gregoriánského kalendáře v českých zemích a úmrtí spisovatele Jana Čepa, Johanna Gregora Mendla a Josefa Dobrovského jsou jen některá z výročí, jež připomíná historický kalendář na leden 2009. Více v tiskové zprávě ČBK.