Biskupství brněnské

V Brně bude zahájen nový ročník Teologického kurzu

Ilustrace
Biskupství brněnské otevře ve školním roce 2008/2009 další ročník Teologického kurzu, který je určen k náboženskému vzdělávání dospělých. Brno: Teologický kurz bude pro¬bíhat od října 2008 do června 2009 (celkem 17 sobotních setkání). Tento kurz je v brněnské diecézi nutný jako první stupeň vzdělání pro budoucí katechety na farách (v dalším roce na něj naváže druhý stupeň vzdělání – kurz Katecheta). Je nezbytný také pro zájemce o kurz Služba ve farnosti (pro ty, kteří mimořádně podávají svaté přijímání, pracují jako lektoři, vedou různé společné modlitby atd. a chtějí důkladnější vzdělání). Je určen rovněž pro pastorační asistenty, kteří v minulosti neabsolvovali jiné teologické vzdělání. Kurz je velmi vhodný i pro zájemce, kteří si chtějí upevnit, utřídit nebo rozšířit své náboženské vzdělání, a pro budoucí uchazeče o studium na teologických fakultách.

Přihlášky do Teologického kurzu se podávají na Diecézním katechetickém centru v Brně nejpozději do 10. 9. 2008. Formulář přihlášky a podrobnější informace o organizaci a podmínkách přijetí lze nalézt na http://www.biskupstvi.cz/kc.