Biskupství brněnské

Mezinárodní konference Svět rodiny

Ilustrace
Na začátku dubna 2008 se v Moskvě konala mezinárodní konference Svět rodiny, kterou pořádal Nezávislý institut pro rodinu a demografii.Konference byl zaměřena na základní palčivé otázky současné rodiny v Rusku. Diskutovalo se o sociálních otázkách, o zdraví dětí i celé rodiny, o situaci sirotků. Určitá část byla též věnována otázkám reprodukčního zdraví, prevenci potratů a pohlavních nemocí.

Vlastní konference byla obohacena fotovýstavkami a výstavkami prací dětí se zaměřením na rodinný život.

Z České republiky se konference zúčastnili manželé Lázničkovi z brněnského Centra naděje a pomoci. MUDr. Lázničková jako vedoucí sdružení a gynekoložka zde prezentovala zásady dlouhodobé a krátkodobé přípravy na manželství, jak v CENAP probíhá a také pohled gynekologa na základní otázky, související s přípravou na manželství a reprodukční zdraví jako takové. Prostor byl věnován nejen otázkám antikoncepce a přirozeného plánování rodičovství, ale diskutovalo se i o v současné době velice žhavé problematice očkování proti HPV, které je některými reklamami prezentováno jako očkování proti rakovině čípku.

Účastníci konference si průběh pochvalovali. Jednalo se o čtvrtou konferenci tohoto názvu v Rusku, ale první s rozsáhlou účastí zahraničních přednášejících. Byl také prostor pro osobní sdílení, svědectví. Konference byla nejen pro pasivní účastníky, ale i pro nás, přednášející, dalším povzbuzením v kolikrát tak zdánlivě marném úsilí o rozvíjení krásy ve vztazích mezi mužem a ženou, postavených na úctě k daru života.

Více na www.cenap.cz.