Biskupství brněnské

Cyklus přednášek na téma Bolest, utrpení, eutanazie

Ilustrace
Kolegium katolických lékařů a Bioetické centrum Hippokrates pořádají v první polovině roku 2008 cyklus přednášek na téma "Bolest, utrpení, eutanazie". Brno: Cyklus přednášek spojený s diskuzí probíhá v Centru dětských zdravotnických odborných služeb („Bílý dům“) Brno, Žerotínovo nám. č. 6, a to vždy od 17 hodin.

Přehled přednášek:

11. 1. 2008
Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
EUTANAZIE, PALIATIVNÍ PÉČE A LÉKAŘSKÁ ETIKA

8. 2. 2008
ThLic. Tomáš Holý
SMYSL LIDSKÉHO UTRPENÍ

14. 3. 2008
Prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc.
LÉČIT ZA KAŽDOU CENU?

11. 4. 2008
ThLic. MUDr. Bohdan Sikora
PROBLEMATIKA EUTANAZIE Z POHLEDU TEOLOGA

Cyklus přednášek spojený s diskuzí probíhá v Centru dětských zdravotnických odborných služeb („Bílý dům“) Brno, Žerotínovo nám.6., a to vždy od 17 hodin.