Biskupství brněnské

Procházka po Petrově

Ilustrace
Před měsícem (15.8.) bylo v sousedství brněnské dominanty, katedrály sv. Petra a Pavla otevřeno informační kontaktní centrum Petrov.Kromě příjemného prostředí v historické budově Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla zde obyvatelé i návštěvníci jihomoravské metropole nacházejí důležité informace nejen o samotném areálu, ale také o brněnských kostelech a o brněnské diecézi.

K atraktivnímu zprostředkování informací slouží vedle internetu především audioprůvodce. Každý zájemce může na Petrově strávit s vlastním „sluchátkem“ téměř hodinovou procházku.

Audioprůvodce zprostředkuje prohlídku areálu Petrov podle vlastního přání a zaměření. Touto formou je možné si nerušeně prohlédnout umělecké předměty v exteriéru i interiéru katedrály i jejího okolí. Nabízený výklad v několika jazycích umožní během téměř čtyřiceti zastavení poznání významné dominanty Brna z pohledu umělecko-kulturního, historického i teologického.

Pro školní výpravy je zajímavá také expozice muzea sakrálního umění Vita Christi, která představuje především na gotických a barokních výtvarných dílech výjevy ze života Ježíše Krista, od jeho narození ke zmrtvýchvstání.

V katedrále jsou pro zájemce otevřeny vyhlídky ze severní a jižní věže. Tomu, kdo vystoupá 124 schodů, se otevře jedinečný výhled na Brno..

Zpřístupněna je také krypta katedrály a v jižní oratoři chrámu také klenotnice se vzácnými bohoslužebnými předměty z doby baroka a z 19. století.