Biskupství brněnské

Kalendář k 230. výročí založení brněnské diecéze

Ilustrace
V roce 2007 si bude brněnská diecéze připomínat 230. výročí svého založení.K této významné události vydalo Biskupství brněnské nástěnný kalendář pro rok 2007 s třinácti exkluzivními fotografiemi katedrály sv. Petra a Pavla od předního uměleckého fotografa Libora Teplého (*1955) z Brna.

Kalendář je k dostání na oddělení Služeb brněnského biskupství (Petrov 5, tel. 543 235 030 kl. 211) nebo v prodejně DONUM (Petrov 9, tel. 543 237 047).
Cena 150,- Kč.

O autorovi Liborovi Teplém
Významný brněnský umělecký fotograf Libor Teplý (nar. 1955) se ve své tvorbě zaměřuje především na architekturu - historickou i současnou, a kromě desítek samostatných i společných výstav je autorem řady monografií významných sakrálních objektů u nás i v zahraničí. Často se rovněž zabývá tématy, která přesahují náš lidský život.
(Více informací na http://www.volny.cz/fotep.)
E-mail: fotep@wo.cz.

O brněnské diecézi
Založení brněnské diecéze je spjato s církevními reformami Marie Terezie a Josefa II., které v 70. letech 18. století radikálně zasáhly do života církve v celé habsburské monarchii. Na přímý podnět císařovny Marie Terezie a na základě buly papeže Pia VI. bylo roku 1777 povýšeno olomoucké biskupství na arcibiskupství a na jihozápadě Moravy došlo k založení nové diecéze se sídlem v Brně.
Stalo se tak 5. prosince 1777.

Prvním brněnským biskupem byl jmenován hrabě Matyáš František Chorinský z Ledské, dosavadní probošt brněnské kapituly a pomocný biskup olomoucký. Brněnská diecéze v první fázi zahrnovala 151 farností v 18 děkanátech. Do začátku třetího tisíciletí vstoupila už s počtem 452 farností, což je nejvyšší počet ze všech diecézí české i moravské církevní provincie.

Současným sídelním biskupem brněnským, v historickém sledu třináctým v pořadí, je Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle (*1946), kterého jmenoval Svatý otec Jan Pavel II. v únoru 1990 a ukončil tak osmnáct let trvající sedisvakanci. O devět let později jmenoval papež Jan Pavel II. pomocným brněnským biskupem Mons. ThDr. Petra Esterku (*1935), žijícího již více než padesát let ve Spojených státech amerických, a pověřil ho duchovní péčí o české krajany v zahraničí.

Hlavními patrony brněnské diecéze stejně jako katedrály v Brně na Petrově jsou apoštolové sv. Petr a Pavel (29. června).
Slavnost posvěcení katedrály je připomínána 21. května.

Diecéze se rozkládá na ploše 10 597 km2. Na jejím území žije 1 354 361 obyvatel, z toho se k římskokatolické církvi hlásí 533 250 osob (tj. 39,4 %).
(údaje ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001).