Biskupství brněnské

Seminář pro průvodce cestovního ruchu se zaměřením na křesťanskou kulturu

Ilustrace
Diecézní konzervátorské centrum Biskupství brněnského ve spolupráci s Asociací průvodců ČR pořádá seminář věnovaný odborné přípravě průvodců cestovního ruchu se zaměřením na křesťanskou kulturu. Seminář je určen také těm, kdo se chtějí angažovat v této oblasti, i když nejsou profesionálními průvodci.Získané vědomosti a dovednosti lze uplatnit zvláště při provázení v kostelech, kaplích a klášterních objektech. Úspěšní absolventi mohou být pozváni ke spolupráci s Informačním centrem brněnské diecéze, které začne rozvíjet svoji činnost v roce 2006 v nově rekonstruovaném domě Petrov 1 v Brně.

U zájemců se předpokládá základní znalost dějin výtvarného umění a křesťanské věrouky, dále pak znalost angličtiny, něm¬činy, francouzštiny nebo italštiny. Úspěšné zvládnutí závěrečné¬ho testu a krátké ústní zkoušky budou podkladem pro udělení certifikátu absolventa semináře pro průvodce cestovního ruchu se zaměřením na křesťanskou kulturu.

Více informací včetně přihlášky naleznete na stránkách Pastoračního střediska.

foto foto
Prof. Unger v kryptě na Petrově s účastníky semináře

Foto: Václav Štaud